Базови стойности:
mELBW - 103.01 BGN
mELBM - 108.41 BGN
mELO03 - 101.79 BGN
mELO04 - 101.79 BGN
mELO05 - 101.79 BGN
mELP03 - 127.13 BGN
mELP04 - 127.13 BGN
mELP05 - 127.13 BGN
mELPM - 125.16 BGN
mELPW - 120.09 BGN
mUB07 - 1.7738 BGN
mUB14 - 1.7738 BGN
mUB21 - 1.7738 BGN
mUB30 - 1.7738 BGN
Сделки за деня:
mELBW - 110.51 BGN
mELO03 - 89.29 BGN
mELO04 - 116.08 BGN
mELP03 - 142.76 BGN
mELP04 - 107.13 BGN
mELPW - 106.75 BGN
mHEKI - 16.600 BGN
mOBI - 1.420 BGN
mUB07 - 1.7750 BGN


Търговската сесия е затворена