Базови стойности:
mELBW - 85.75 BGN
mELBM - 89.13 BGN
mELO03 - 83.48 BGN
mELO04 - 83.48 BGN
mELO05 - 83.48 BGN
mELP03 - 101.81 BGN
mELP04 - 101.81 BGN
mELP05 - 101.81 BGN
mELPM - 104.21 BGN
mELPW - 100.25 BGN
mUB07 - 1.6502 BGN
mUB14 - 1.6502 BGN
mUB21 - 1.6502 BGN
mUB30 - 1.6502 BGN
Сделки за деня:
mBLAND - 1.000 BGN
mBLAND - 1.000 BGN
mBLAND - 1.000 BGN
mELO03 - 79.48 BGN
mELO04 - 78.28 BGN
mELO04 - 78.48 BGN
mELO05 - 80.48 BGN
mELP03 - 96.56 BGN
mELP04 - 96.81 BGN
mELP05 - 96.21 BGN
mUB07 - 1.6507 BGN


Търговската сесия е затворена

Брой сделки за деня
Новини