Базови стойности:
mELBW - 91.3 BGN
mELBM - 85.5 BGN
mELO03 - 83.42 BGN
mELO04 - 83.42 BGN
mELO05 - 83.42 BGN
mELP03 - 109.86 BGN
mELP04 - 109.86 BGN
mELP05 - 109.86 BGN
mELPM - 109.7 BGN
mELPW - 115.62 BGN
mUB07 - 1.6434 BGN
mUB14 - 1.6434 BGN
mUB21 - 1.6434 BGN
mUB30 - 1.6434 BGN
Сделки за деня:


Търговската сесия е затворена

Брой сделки за деня
Новини