Базови стойности:
mELBW - 115.1 BGN
mELBM - 112.02 BGN
mELO03 - 124.54 BGN
mELO04 - 124.54 BGN
mELO05 - 124.54 BGN
mELP03 - 146.41 BGN
mELP04 - 146.41 BGN
mELP05 - 146.41 BGN
mELPM - 134.17 BGN
mELPW - 141.72 BGN
mUB07 - 1.773 BGN
mUB14 - 1.773 BGN
mUB21 - 1.773 BGN
mUB30 - 1.773 BGN
Сделки за деня:


Търговската сесия е затворена

Брой сделки за деня