Избор на пазар:    
 
   
  Потребителско име:    
   
  Парола:    
   
       

 

 

 

 

 

 

ДЕН ЗА АКЦИИ

 

 

ИП Капман АД в партньорството на от Българска фондова борса – София и Централен депозитар АД за седма поредна година участва в инициативата "Ден за акции".

В допълнение към инициативата ИП Капман АД разширява обхвата и присъединява към инициативата MTF SOFIA, която е първата регистрирана многостранна система за търговия в Р.България.

Инициативата "Ден за акции" ще се проведе на 12 май и има за цел да стимулира активното участие на индивидуалните инвеститори на капиталовия пазар, да подобри инвестиционната култура и увеличи знанието за финансовите инструменти в България.

В "Деня за акции" всички индивидуални инвеститори (физически лица), клиенти на ИП Капман АД, ще могат да закупят или продадат акции от основен пазар на БФБ-София без такси и комисиони към Борсата, Централен депозитар и ИП Капман АД.

Специалната възможност ще важи при до 15 изпълнени поръчки на физическо лице с не повече от 2 000 лв. на единична изпълнена поръчка.

ИП Капман АД няма да таксува за търговската сесия на 12 май своите клиенти – физически лица, чиито сделки отговарят на посочените условия.